Inschrijven

Inschrijvingen voor het schooljaar 2023 – 2024 (geboortejaar 2021):

Neem nu al contact op met onze school. Zo kunnen onze
secretariaatsmedewerkers de eigenlijke inschrijving makkelijker voorbereiden. Je neemt best contact met hen op via secretariaat@debosuiltjes.be of telefonisch 015/61.10.73.

De inschrijvingsprocedure voor de instappers geboren in 2021 is als volgt:

  • Jongere zusjes en broertjes van kinderen die nu al op onze school zitten en kinderen van personeelsleden kunnen gebruik maken van de voorrangsperiode. Deze loopt van maandag 9 januari 2023 tot en met vrijdag 17 februari 2023.
  • Aansluitend op deze periode maken we bekend hoeveel vrije plaatsen er nog zijn.
  • Alle andere inschrijvingen gebeuren na een digitale aanmelding (google forms) op woensdag 1 maart 2023 vanaf 20.00 uur. De link naar dit aanmeldingsformulier zetten we dinsdag 28 februari op onze website en sturen we op aanvraag ook via e-mail naar jou toe. We schrijven van het geboortejaar 2021 max. 48 kleuters in.

Update 5/7/2022
Er zijn 48 kleuters ingeschreven van het geboortejaar 2020. 7 kleuters staan op de
wachtlijst.
Vrije plaatsen voor andere geboortejaren voor het schooljaar 2022 – 2023:
2019: 0
2018: 12
2017: 0
2016 L1: 18
2015 L2: 0 (3 leerlingen op de wachtlijst)
2014 L3: 3
2013 L4: 7
2012 L5: 1
2011 L6: 8