Inschrijven

Inschrijvingen voor het schooljaar 2023 – 2024 (geboortejaar 2021):

Neem nu al contact op met onze school. Zo kunnen onze
secretariaatsmedewerkers de eigenlijke inschrijving makkelijker voorbereiden. Je neemt best contact met hen op via secretariaat@debosuiltjes.be of telefonisch 015/61.10.73.

De inschrijvingsprocedure voor de instappers geboren in 2021 is als volgt:

  • Jongere zusjes en broertjes van kinderen die nu al op onze school zitten en kinderen van personeelsleden kunnen gebruik maken van de voorrangsperiode. Deze loopt van maandag 9 januari 2023 tot en met vrijdag 17 februari 2023.
  • Aansluitend op deze periode maken we bekend hoeveel vrije plaatsen er nog zijn.
  • Alle andere inschrijvingen gebeuren na een digitale aanmelding (google forms) op woensdag 1 maart 2023 vanaf 20.00 uur. De link naar dit aanmeldingsformulier zetten we dinsdag 28 februari op onze website en sturen we op aanvraag ook via e-mail naar jou toe. We schrijven van het geboortejaar 2021 max. 48 kleuters in.

Update 5/7/2022
Er zijn 48 kleuters ingeschreven van het geboortejaar 2020. 7 kleuters staan op de
wachtlijst.
Vrije plaatsen voor andere geboortejaren voor het schooljaar 2022 – 2023:
2019: 0
2018: 12
2017: 0
2016 L1: 18
2015 L2: 0 (3 leerlingen op de wachtlijst)
2014 L3: 3
2013 L4: 7
2012 L5: 1
2011 L6: 8

Attest medicatie

Om medicatie op school te kunnen toedienen, is het noodzakelijk dit attest ingevuld aan de school te bezorgen. Zonder is niet mogelijk uw kind medicatie op school te geven!